เรารับทำเว็บไซต์ด้วย CMS WordPress เมื่อสร้างเว็บเสร็จแล้วให้เราดูแลเว็บไซต์ให้ต่อตลอดการใช้งาน หรือท่านจะนำเว็บไซต์ไปดูแลเอง สามารถเลือกรับบริการได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • เลือก Theme หน้าตา โครงสร้างเว็บไซต์
  • เลือกแพ็คเกจออกแบบเว็บไซต์ที่คุณต้องการ
  • พูดคุยตกลงรายละเอียด เสร็จแล้ว เราจะทำการส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณาอีกครั้ง
  • ชำระค่าบริการ
  • ใบเสร็จรับเงิน ไม่สามารถออกใบกำกับภาษี(VAT)ได้
  • เริ่มดำเนินการออกแบบเว็บไซต์
  • ทดสอบการใช้งาน ตรวจงาน ส่งมอบงาน

0